Γελώντας στο Αφγανιστάν(2023)

又名:Laughing in Afghanistan

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:90分钟

导演:Anneta Papathanasiou / 

主演:未知

Γελώντας στο Αφγανιστάν:在线播放

Γελώντας στο Αφγανιστάν:最新迅雷BT资源

Γελώντας στο Αφγανιστάν:最新字幕下载

Γελώντας στο Αφγανιστάν:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Anneta Papathanasiou 导演的《Γελώντας στο Αφγανιστάν》/原名《》/又名《Laughing in Afghanistan》电影在线观看,《Γελώντας στο Αφγανιστάν》百度云网盘资源以及《Γελώντας στο Αφγανιστάν》高清mp4迅雷下载,《Γελώντας στο Αφγανιστάν》BT下载,希望您能喜欢!

Karim Asir, the Afghan Charlie Chaplin, in the midst of bombs and disasters, gives performances with laughter as his only weapon. When Taliban takeover, Karim is threatened to death. After lots of difficulties he manages to come to Greece. We follow his life adventure and through him we will explore the issue of laughter in Afghanistan and beyond.

影片评论