Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»(2023)

又名:Steel History – “622 Poseidon”

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:45分钟

导演:Dimitris Chatzimalis / 

主演:未知

Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»:在线播放

Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»:最新迅雷BT资源

Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»:最新字幕下载

Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Dimitris Chatzimalis 导演的《Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»》/原名《》/又名《Steel History – “622 Poseidon”》电影在线观看,《Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»》百度云网盘资源以及《Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»》高清mp4迅雷下载,《Ατσάλινη Ιστορία – «622 Ποσειδών»》BT下载,希望您能喜欢!

Bearer of hope. Means to achieve the most daring missions. Symbol of the heroic participation of the Greek forces in the Korean War. The legendary Douglas C-47 (Dakota) "622 Poseidon" is ready to fly again in the Greek Skies. The stories that accompany it, although they seem fictional, are completely true.

影片评论