Με δύο βαλίτσες(2023)

又名:With Two Suitcases

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:66分钟

导演:Kostas Avgeris / 

主演:未知

Με δύο βαλίτσες:在线播放

Με δύο βαλίτσες:最新迅雷BT资源

Με δύο βαλίτσες:最新字幕下载

Με δύο βαλίτσες:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Kostas Avgeris 导演的《Με δύο βαλίτσες》/原名《》/又名《With Two Suitcases》电影在线观看,《Με δύο βαλίτσες》百度云网盘资源以及《Με δύο βαλίτσες》高清mp4迅雷下载,《Με δύο βαλίτσες》BT下载,希望您能喜欢!

A documentary with people who narrate personal experiences from the interaction of Greek-German culture in their lives. The aim of the documentary is to highlight, through the history, experience and path of the speakers, the influences that modern Greeks received from Germany.

影片评论