Η Τελευταία Προσευχή(2023)

又名:The Last Prayer

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:58分钟

导演:Vicky Arvelaki / Katerina Mpikaki / 

主演:未知

Η Τελευταία Προσευχή:在线播放

Η Τελευταία Προσευχή:最新迅雷BT资源

Η Τελευταία Προσευχή:最新字幕下载

Η Τελευταία Προσευχή:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Vicky Arvelaki Katerina Mpikaki 导演的《Η Τελευταία Προσευχή》/原名《》/又名《The Last Prayer》电影在线观看,《Η Τελευταία Προσευχή》百度云网盘资源以及《Η Τελευταία Προσευχή》高清mp4迅雷下载,《Η Τελευταία Προσευχή》BT下载,希望您能喜欢!

An unknown story, another war crime, comes to light. In 1943, some Cretan shepherds, having no other way to feed their families, ignored German orders and entered the forbidden zone of Mount Psiloritis, set up to track down guerrilla groups. No one can imagine what is coming....

影片评论