Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι(2023)

又名:Synthetiki: A Film about Something

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:63分钟

导演:Vangelis Tsakas / 

主演:未知

Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι:在线播放

Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι:最新迅雷BT资源

Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι:最新字幕下载

Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Vangelis Tsakas 导演的《Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι》/原名《》/又名《Synthetiki: A Film about Something》电影在线观看,《Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι》百度云网盘资源以及《Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι》高清mp4迅雷下载,《Συνθετικοί: Ένα φιλμ για κάτι》BT下载,希望您能喜欢!

Synthetiki was founded in 1985 in Athens by Apostolis Loverdos and Dionisis Avgerinos. The music documentary A Film about Something presents the late recognition through the internet of the electronic band, while recording moments from their concerts and path as a band. Apostolis refers to this early period as a “Perfect rejection toward us”.

影片评论