Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα(2023)

又名:Soil Traces Washed Away by the Sea

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:53分钟

导演:Stavros Stangos / 

主演:未知

Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα:在线播放

Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα:最新迅雷BT资源

Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα:最新字幕下载

Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Stavros Stangos 导演的《Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα》/原名《》/又名《Soil Traces Washed Away by the Sea》电影在线观看,《Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα》百度云网盘资源以及《Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα》高清mp4迅雷下载,《Ίχνη στο χώμα που τα έσβησε η θάλασσα》BT下载,希望您能喜欢!

A historical-poetic documentary that recreates the unknown history of Hellenism in Sozopol (Eastern Rumelia), based on a letter written by the director's grandfather in 1929.

影片评论