Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου(2023)

又名:Following the Traces of the Ephemeral

上映日期:2023-03-03(塞萨洛尼基国际纪录片节)片长:23分钟

导演:Eirini Chatzikiriakidou / 

主演:未知

Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου:在线播放

Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου:最新迅雷BT资源

Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου:最新字幕下载

Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου:剧情介绍

热播吧为您提供2023年由未知 主演,Eirini Chatzikiriakidou 导演的《Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου》/原名《》/又名《Following the Traces of the Ephemeral》电影在线观看,《Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου》百度云网盘资源以及《Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου》高清mp4迅雷下载,《Ακολουθώντας τα Ίχνη του Εφήμερου》BT下载,希望您能喜欢!

A journey following the creation of the theatrical costume from the conception of the idea by the costume designer to the final construction by the dressmaker. It follows the setting up of the exhibition “Traces of the ephemeral”, curated for NTNG by Ioulia Stavridou. A film by her students, dedicated to her.

影片评论